09.08.2017
Ett extra år för landskapsreformen

Regeringen beslöt i juli att landskapsreformen träder i kraft i januari 2020 istället för i början av 2019. I Österbotten ger det extra året landskapet mer tid att planera och genomföra exempelvis nödvändiga personal-, bolags- och egendomsarrangemang.

Ansvaret för beredningen av reformen i Österbotten ligger hos det temporära beredningsorganet. Dess ordförande, landskapsdirektör Kaj Suomela säger att det extra året gör det möjligt att föra en bredare diskussion med alla berörda parter i regionen.

- Det finns mycket att göra och det extra året innebär ingen paus i beredningen. Den nya tidsplanen ger bättre möjligheter för till exempel invånare, föreningar och organisationer att delta i planeringen av reformen, säger Suomela.

Landskapet får mer tid att formulera sina målsättningar och fundera på hur de ska uppnås.

- Vi får möjlighet att tillsammans fundera på hur servicen i det nya landskapet ska byggas upp för att stöda utvecklingen och välmåendet i regionen på bästa sätt, säger Suomela.

Politisk referensgrupp tillsätts

Beredningen av landskapsreformen går vidare under ledning av det temporära beredningsorganet, som består av tjänsteinnehavare. I höst får beredningsorganet stöd av en politisk referensgrupp. Alla kommuner i Österbotten får utnämna var sin representant till gruppen senast den 31 augusti 2017. Också representanter för personalen kommer att ingå i gruppen. Det är meningen att gruppen ska diskutera aktuella frågor och ge beredningen sin politiska syn på dem.

Läs mer om landskapsreformen på 2019.osterbotten.fi!

 

 

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.