12.06.2019
Finansiering för investeringar i riksväg 3 behövs i tilläggsbudgeten

Riksdagsledamöter från tre valkretsar: Finansiering för investeringar i riksväg 3 behövs i tilläggsbudgeten

Riksdagsledamöter från Birkalands valkrets, Vasa valkrets och Satakunta valkrets bjuds in för att bilda enad front för riksväg 3:s bästa. Det finns en vilja att koncentrera intressebevakningen som gäller riksväg 3. Representanter för nätverket av landskapens 43 riksdagsledamöter och dess fem personer starka arbetssektion samlades i riksdagshuset onsdagen den 12 juni.

Riksdagsnätverket och arbetssektionen behövs för att stärka intressebevakningen kring riksväg 3. Det är viktigt att vägen repareras. Målet är att få med ett investeringspaket på 128 miljoner euro för de mest brådskande objekten i verksamhets- och finansieringsprogrammet för den nationella tolvåriga trafiksystemplanen.

I den nya regeringens tilläggsbudget bör medel riktas till fortsättningen av omfartsvägen i Tavastkyro från den planskilda korsningen i Kyröskoski som blir färdig i höst. Sträckan i Tavastkyro är den flaskhals som stör smidigheten i trafiken mellan Tammerfors och Vasa mest.  

Servicenivån på riksväg 3 mellan Tammerfors och Vasa måste förbättras eftersom vägen är:

- Finlands matväg, som förenar tillväxtcentrum och livskraftig landsbygd
- En stomled för exporten, som förenar industrin med hamnarna och omvärlden 
- En investering i Finlands konkurrenskraft som förbättrar exportindustrins konkurrenskraft och minskar avståndet till marknaderna

 

Fem riksdagsledamöter från de tre valkretsarnas största partier valdes till arbetssektionen

Till riksdagsnätverket utnämndes en arbetssektion. Jouni Ovaska (C) är sektionens ordförande och Janne Sankelo (Saml) är viceordförande.

Arbetssektionens medlemmar:

  • Jouni Ovaska (C) och Marko Asell (SDP) från Birkaland
  • Janne Sankelo (Saml) från Södra Österbotten
  • Joakim Strand (SFP) från Österbotten
  • Jari Koskela (Sannf) från Satakunta

motorvag moottoritie

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.