19.03.2020
Finlands stambanas skick och förmedlingskapacitet måste förbättras snabbt

Idag skulle Stambanegruppen ha ordnat ett tågparlament i riksdagshuset med temat ”Finland får inte stanna – stambanan behöver finansiering”. Nu när det råder undantagsförhållanden i Finland på grund av coronaviruset har tågparlamentet flyttats till hösten. Vi är säkra på att också tågtrafiken kommer att återhämta sig och växa.

Stambanegruppen föreslår att ett planerings- och investeringsprogram för att utveckla stambanan sätts in genast. Enligt programmet förbättras förmedlingskapaciteten och servicenivån både i den internationella, nationella och den regionala tågtrafiken. Det mest brådskande är att satsa på stambanan mellan Helsingfors och Torneå. Att genomföra programmet kommer också att bidra till att den tvärsgående trafiken utvecklas och till att restiderna till stationer och hamnar förkortas.

Finlands stambana är en del av det europeiska gränsöverskridande TEN-T-stomnätet och den kommande stomnätskorridoren. Stambanan är 810 kilometer. Två tredjedelar av sträckan är enkelspårig. Bara en fjärdedel av banan kan klassas som att den är i gott skick. Sett till trafikbehoven och målsättningen är hälften av bristerna mycket påtagliga.

Planerings- och investeringsprogrammet finns som bilaga (på finska).

(Stambanegruppen är ett brett sammansatt samarbetsorgan för att utveckla stambanan och dess anslutande förbindelser. Gruppen koncentrerar sig på att påverka nationellt och på att påverka det europeiska TEN-T-trafiknätet. www.paarata.fi)

Pressmeddelande från Stambanegruppen 19.3.2020

Paarataplus kuva

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.