18.05.2020
Finnairs planer hotar verksamhetsförutsättningarna för export-Finland

Ställningstagande 18.5.2020

Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund och Österbottens handelskammare har med stor oro följt med veckoslutets nyheter om att Finnair inte kommer att flyga till Karleby–Jakobstad, Kemi, Kajana, Joensuu och Jyväskylä flygplatser under sommaren 2020 och att fortsättningen för flygförbindelserna i vinter avgörs i augusti. Enligt Yles uppgifter kan flyguppehållet som började i mars fortsätta på dessa flygplatser i åtminstone ett år. Det är möjligt att flygen inte alls återupptas. Enligt Finnair är orsaken att flygresandet har minskat radikalt på grund av coronapandemin.

Karleby-Jakobstadsregionen är en av de mest betydande koncentrationerna för exportindustrin i Finland. Flygförbindelsen är av kritisk betydelse för regionen. I Jakobstadsregionen är livsmedel, metall, papper, maskin, gummi- och plast, båt, päls och slippapper starka industribranscher. Det finns flera viktiga exportföretag i regionen, såsom UPM-Kymmene, Baltic Yachts, Mirka, Ekeri, Fluid-Bag och Beamex. För Karlebyregionen är kemi-, metall-, livsmedels- och skogsindustrin viktiga. Kokkola Industrial Park är norra Europas viktigaste kluster för oorganisk kemi. Flera företag inom kemi- och metallindustri som fungerar på globala marknader har etablerat sig i regionen, såsom Boliden Kokkola, Freeport Cobalt, Tetra Chemicals Europe, CABB, Umicore Finland och Yara Suomi. Det bor nästan 200 000 invånare på influensområdet för Karleby-Jakobstad flygplats. Av dem som använder flygplatsen och flygtrafiken årligen är 70 % affärsresenärer.

Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund och Österbottens handelskammare understryker att smidiga flygförbindelser till och från regionen är ett livsvillkor för en framgångsrik exportindustri. Tillgängligheten påverkar hur väl den internationella handeln fungerar och hur säker affärsverksamheten är, samt hur regionen profilerar sig i den internationella affärsvärlden. Smidiga förbindelser påverkar företagens etablerings- och investeringsbeslut och därigenom regionens och Finlands ekonomi. En fungerande flygtrafik är nödvändig när turismnäringen ska utvecklas och stärkas i enlighet med regeringsprogrammet.

Riksdagen behandlar just nu kapitalisering på 700 miljoner euro till Finnair. Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund och Österbottens handelskammare anser att det är en ohållbar ekvation att det samtidigt skulle skäras i sådana flygförbindelser i landskapen som är av kritisk betydelse för samhällsekonomin och exporten. Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund och Österbottens handelskammare kommer att göra sitt yttersta för att verksamhetsförutsättningarna för export-Finland inte ska försvagas på ett så här betydande sätt.

Kaj Suomela, landskapsdirektör, Österbottens förbund

Jyrki Kaiponen, tf. landskapsdirektör, Mellersta Österbottens förbund

Juha Häkkinen, vd, Österbottens handelskammare

lentokoneen siipi

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.