02.12.2019
Förslaget till landskapsplan läggs fram

Landskapsstyrelsen har idag beslutat att lägga fram förslaget till Österbottens landskapsplan 2040 under tiden 9.12.2019–31.1.2020. Under den tid som planförslaget är framlagt kan alla intressenter lämna in anmärkningar.

Intressenterna hörs numera om förslaget till landskapsplan i två faser, av vilka detta är den senare. Myndigheter och sammanslutningar har fått ge sina utlåtanden tidigare. På basen av utlåtandena görs inga större ändringar i landskapsplanen. Några enstaka beteckningar tas bort eller läggs till, i övrigt är det fråga om justeringar av områdesavgränsningar, förtydliganden av planeringsbestämmelser och små kompletteringar av planbeskrivningen.

Målet för den nya landskapsplanen är att Österbotten ska år 2040 vara en konkurrenskraftig region med välmående befolkning och god livsmiljö. I planen konkretiseras målen i form av principer för region- och samhällsstrukturen samt områdesanvändningen och i form av områdesreserveringar för bland annat service, trafik, kulturmiljöer, rekreation och energiförsörjning.

Plandokumenten är tillgängliga på landskapsplanens webbsida. Det finns också möjlighet att ta del av planen på informationsmöten för allmänheten samt för kommunernas beslutsfattare och tjänstemän. Tidpunkten för mötena meddelas senare.

Plankartan Kaavakartta

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.