21.01.2019
Framtiden för Botnia-Atlanticaprogrammet diskuteras med Region Västerbotten

Samarbetet över Kvarken är viktigt inom många olika regionala utvecklingsfrågor, och de politiska ledningarna för Österbottens förbund och Region Västerbotten träffas regelbundet. På agendan i Stockholm den 21 januari finns förutom strategiskt samarbete också diskussioner om framtiden för EU-programmet Botnia-Atlantica.

Syftet med Botnia-Atlanticaprogrammet är att stärka samarbetets strukturer och tillväxt inom programområdet, dit regioner i Finland, Sverige och Norge hör. Programmet är ett viktigt verktyg för samarbetet mellan Österbotten och Västerbotten. EU-parlamentet har nyss slagit fast att programmen för gränsöverskridande samarbete kan gå över havsgränser också i fortsättningen. Det ger alltså förutsättningar att skapa ett nytt Botnia-Atlanticaprogram, men mycket arbete återstår för att samarbetet ska kunna fortsätta i sin nuvarande goda form.

– För fortsatt samarbete mellan Österbotten och Västerbotten är Botnia-Atlanticaprogrammet mycket viktigt. Projekten i programmet når konkreta resultat och ger oss innovationer inom till exempel hållbarhet, näringsliv och transport, säger Österbottens landskapsdirektör Kaj Suomela.

Gemensamt ställningstagande målsättningen

Österbottens förbund, Region Västerbotten och andra inbjudna regioner kommer att arbeta för ett gemensamt ställningstagande om att EU ska ge förutsättningar för en fortsättning för programmet även under nästa programperiod.

– Kvarkenregionen omfattar några av de mest utvecklade områdena i Norden, med hög tillväxtpotential, mångsidiga näringar, exceptionellt hög industriell förädlingsgrad, stark exportindustri samt betydande befolkningstillväxt. Genom att stärka vårt samarbete över gränserna kan vi effektivare använda de befintliga resurserna och skapa nya synergieffekter. Därför är det ytterst viktigt att regionerna gemensamt arbetar för ett framtida Interreg Botnia-Atlanticaprogram, säger Joakim Strand, ordförande för landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund.

– Det är viktigt att ha goda relationer med våra närmaste grannar, särskilt nu då EU befinner sig i en turbulent tid. Vi har ett mycket starkt samarbete med Österbotten och jag ser att vi kan utveckla flera gemensamma områden, till exempel utbildning, näringsliv, kultur och besöksnäringen, säger Erik Bergkvist, regionråd vid Region Västerbotten.

BA 2014 202 karta CMYKBotnia-Atlanticaområdet 2014-2020 omfattar sex regioner och en kommun i tre länder.

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.