01.08.2017
Fysisk aktivitet i Kvarkenregionen undersöks

Umeå universitet, Västerbottens läns landsting, Folkhälsan Utbildning och Kuortane idrottsinstitut samarbetar kring att utveckla nya tjänster och anläggningar för att främja fysisk aktivitet och hälsa. I början av projektet samlar man in information om fysisk aktivitet och hälsa i Kvarkenregionen. Du kan svara på enkätundersökningen och om du vill kan du delta i utlottningen av en Firstbeat-välmåendeanalys. Länken är öppen till till 18.8.2017.

Projektet Nord InC, Nordic Innovation Center for Physical Activity and Health ska bygga upp ett kompetens- och innovationscenter i samarbete med företag i Kvarkenregionen som producerar IT- och hälsotjänster. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via Botnia-Atlanticaprogrammet samt Region Västerbotten, Västerbottens läns landsting, Österbottens förbund och Södra Österbottens förbund.

Läs mer om Nord InC-projektet (på engelska)

BA logo bild

 

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.