18.05.2020
Havsplanen visar vägen till ett produktivt och rent hav

I Finland uppgörs för första gången en havsplan, som är en plan över hela havsområdet indelat i regioner där de framtida möjligheterna för olika användningsområden identifieras. Syftet med planen är att förbättra förutsättningarna för maritima näringar och havsmiljöns tillstånd genom att samordna olika sektorers behov. Sektorer som tas upp är till exempel energiproduktion, fiske och vattenbruk samt turism och rekreation.

I Österbotten skapar havsplanen goda förutsättningar för att bevara och vidareutveckla både yrkesfisket och fritidsfisket. Nästan hela den österbottniska kusten och stora delar av Kvarkens skärgård anvisas som potentiella områden för fiske. Även trålfisket i Norra Bottenhavet samt Kaskö hamn, som är landets näst största fiskehamn, noteras i planen. Havsplanen möjliggör även vattenbruk, i första hand fiskodling.

Österbottens unika skärgård med dess många livskraftiga skärgårdsbyar har i havsplanen anvisats som en betydande funktionell skärgårdshelhet där lokal skärgårdskultur, bosättning året om och fritidsbosättning, ett flertal maritima branscher, en skiftande natur och kulturmiljöer förenas. Kvarkens skärgård och världsarvet har dessutom anvisats som ett betydande område för turism och rekreation.

– Havsplanen saknar visserligen rättsverkan men är ett gemensamt och tydligt ställningstagande. Den utgör ett viktigt underlag vid uppgörandet av Österbottens landskapsplan, landskapsprogrammet och andra regionala strategiska planer och program, säger Ann Holm, planläggningsdirektör vid Österbottens förbund.

Havsplanen ett samarbete mellan landskapsförbunden

I andra länder ansvarar staten för havsområdet och uppgörandet av en havsplan. I Finland har planen gjorts som ett samarbete mellan de åtta kustnära landskapsförbunden. Det har varit en bra lösning, eftersom det har lett till ett brett samarbete mellan olika förvaltningsnivåer, organisationer och intressentgrupper. Arbetet har pågått i tre år.

Uppgörandet av havsplanerna har också skett i ett brett samarbete med många intressenter. Aktörer i Österbotten har deltagit aktivt i både nationella och regionala workshoppar där en vision för hållbar användning av Finlands havsområde, mål för olika områden och färdplaner för olika sektorer har utarbetats.

Utkastet till havsplan och det viktigaste beredningsmaterialet läggs fram under tiden 18.5–17.6.2020 på www.merialuesuunnitelma.fi.

Länk till kungörelsen

Himlen speglas i havet

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.