20.01.2020
Havsplanering samordnar havens olika användningsområden

Finlands åtta kustnära landskapsförbund håller som bäst på att utarbeta tre havsplaner. Österbottens förbund har tagit sig an uppdraget tillsammans med förbunden i Mellersta Österbotten, Norra Österbotten och Lappland. Deras planeringsområde omfattar Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken.

Syftet med planeringen att främja hållbar tillväxt i havsrelaterade ekonomier, hållbar utveckling i havsområden och hållbar användning av marina resurser. När man vid planeringen ska granska och samordna så olika sektorer som energi, sjötransport, fiske, turism, försvar, rekreation samt naturskydd är det givet att behoven inte alltid sammanfaller. Det är ändå möjligt att komma fram till en gemensam syn.

– All planering siktar på att nå en kompromiss, konstaterar Österbottens förbunds planläggningsdirektör Ann Holm. Det gäller att komma ihåg att alla intressenters önskemål inte står i konflikt med varandra. Till exempel fiske och rekreation har gemensamma intressen, vilka lägger grunden för att hitta en lösning.

Målet är att kunna presentera utkastet till havsplan för landskapsstyrelsen i april. Planen ska vara godkänd av landskapsfullmäktige före utgången av mars 2021.

Strandstenar rantakiviä

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.