12.06.2019
Hur ser framtiden ut för trafiken och transporten i västra Finland?

Sex landskap – Birkaland, Södra Österbotten, Österbotten, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland och Satakunta – gör en preliminär utredning om möjligheterna att utarbeta en gemensam trafikstrategi som täcker alla trafikformer.

Tisdagen den 11 juni ordnades ett möte för en stor grupp representanter för näringslivet i Tammerfors. Målet var att erbjuda näringslivet en kanal för att få fram sina åsikter och behov, för att tidigt utforma en gemensam helhetsbild.. På mötet diskuterades bland annat varulogistik, internationella förbindelser, pendlingsområden och resekedjor.

Arbetet med den preliminära utredningen startade i våras och blir klart hösten 2019. Till styrgruppen hör representanter för de ovannämnda landskapsförbunden. Utredningen utarbetas av en grupp konsulter på SitoWise Oy.

Utredningen undersöker och identifierar förutsättningarna för att göra en landskapsöverskridande trafikstrategi. Den tar upp hur strategin kan göras upp och vad den ska innehålla. Det är tänkt att trafikstrategin ska styra landskapens eget arbete med trafiksystem samt användas för att påverka innehållet i den nationella trafiksystemplanen. 

Ytterligare information:

Trafikexpert Tero Voldi, tfn. 044 320 6568

rekka

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.