03.10.2018
Integrationsexperter samlas i Vasa 23–24.10

De stora österbottniska integrationsdagarna arrangeras den 23–24 oktober 2018 i Vasa. 

Vad förstår vi med integration och delaktighet? Ämnet debatteras ofta och fenomenet förstås på varierande sätt. Under de stora österbottniska integrationsdagarna får du möjlighet att lyssna till och diskutera med föreläsare som har gedigen erfarenhet av tematiken såväl ur teoretiskt och praktiskt som själverfaret perspektiv.

Huvudtalare på seminariet är bl.a. doktor Alison Strang (Queen Margaret University, Edinburgh), specialforskare Pasi Saukkonen (Helsingfors stads faktacentral), Fanna Ndow Norrby (journalist, Sverige) och Sanna Sjöswärd (författare och fotograf, Sverige).

Dagarna ordnas i samarbete mellan projekten En bra start i Österbotten och Stig In! Astu sisään! Come In! Projekten finansieras av ESF, AMIF och Svenska kulturfonden.
Seminariedagarna arrangeras på tre språk: svenska, finska och engelska.

Program och anmälan 

Anmäl dig senast 14.10.2018.

integration

 

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.