06.12.2017
Jubileumsårets kulturpris till Risto Knaapi

För att högtidlighålla det självständiga Finlands jubileumsår delar kulturnämnden vid Österbottens förbund i år ut ett särskilt kulturpris. Det går till lantbruksråd Risto Knaapi från Storkyro för hans långa livsverk för kulturen i landskapet.

Knaapi har förtjänstfullt belyst det självständiga Finlands 100-åriga historia och bidragit till samhörigheten bland den finskspråkiga befolkningen i Österbotten bland annat genom hembygdsarbete. Som utbildad agronom och med sina erfarenheter från fronten har han också behövts i en rad förtroendeuppdrag under flera årtionden.

Enligt Risto Knaapi har det i gamla Vasa län funnits gott om uppdrag som det har passat honom bra att kombinera med jordbrukaryrket.

Priset offentliggörs på självständighetsdagens festkonsert Minun Suomeni on (Mitt Finland är) i Storkyro idrottshall onsdagen den 6 december 2017 kl. 12.30. Prissumman är 5 000 euro.

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.