22.05.2020
Kartapplikation visar skyddsområden

Av den totala arealen i Österbotten är 19 procent naturskyddsområden, Naturaområden eller områden som är särskilt viktiga för naturens mångfald. Information om alla skyddsområden i landskapet finns nu behändigt samlad i en kartapplikation, som Österbottens förbund har tagit fram.

Applikationen ger möjlighet att titta på olika skyddsområden, till exempel statliga skyddsområden, skyddsområden på landskapsnivå och på privat mark. Mer information om ett enskilt område fås genom att klicka på det på kartan. Applikationen visar också på vilka områden skyddet redan är förverkligat och vilka områden som är reserverade för naturskydd i olika skyddsprogram och nätverket Natura 2000.

Applikationen uppdateras automatiskt när ett nytt skyddsområde införs i Finlands miljöcentrals register.

Österbottningarna har varit rätt intresserade av att inrätta naturskyddsområden på privat mark. Privata skyddsområden i enlighet med naturvårdslagen har inrättats på cirka 115 000 hektar, medan de statsägda skyddsområdena i Österbotten utgör cirka 6 700 hektar.

FäbodaFäboda, Jakobstad.

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.