25.06.2020
Klara önskemål om flyg till Karleby-Jakobstad till ministeriet

Representanter för landskapen träffade finansminister Matti Vanhanen vid ett distansmöte den 24 juni. Landskapens besked på mötet var att fungerande flygförbindelser är ett livsvillkor för exportföretagen i landskapen. Finnairs reguljära flygtrafik bör startas så fort som möjligt och på kommersiell basis.

– I Österbotten är Karleby-Jakobstad flygplats helt klart mycket viktig för industrin och företagen i regionen. Vårt budskap till Matti Vanhanen är att hela Finland behöver det att det går bra för företagen på exportkusten. Vi har inte råd att förbise goda förbindelser till regionen, säger landskapsdirektör Kaj Suomela.

Finansministern tackade landskapens delegation för klara och välgrundade besked, och sade att han delar oron över flygförbindelsernas framtid. Vanhanen försäkrade att regeringen ser till att ett flygsplatsnät på nuvarande nivå består och ser på alla möjligheter som finns för att säkerställa inrikesflygen till Karleby-Jakobstad, Jyväskylä, Joensuu, Kajana och Kemi.

Representanter för Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Kajanaland, Norra Karelen och Lappland deltog i mötet.

lentokoneen siipi

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.