04.02.2018
Klicka på kartan!

Utkastet till Österbottens landskapsplan 2040 är framlagt från den 5 februari till den 9 mars. I den digitala karttjänsten kan du zooma in och ut på planutkastets karta eller söka efter specifika planbeteckningar. Med hjälp av den digitala kartan kan du också få mer information om planbeteckningarna genom att klicka på dem.

Du kan lämna en öppen kommentar direkt på planutkastets karta. Du kan också ställa frågor om planutkastet!

Det är första gången planutkastet kan kommenteras i en interaktiv karttjänst.

karttjanst hemsidan

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.