16.03.2020
Kommunerna i Österbotten: Gör det lättare att anställa utländsk arbetskraft

Den knappa tillgången på kunnig arbetskraft i Österbotten saktar ner tillväxten i företagen och påverkar livskraften. Det är brist på arbetskraft inom olika branscher, främst på yrkesarbetare men också på personer med specialkompetens både på landsbygden och i städerna.

Att slopa prövningen av tillgången på arbetskraft skulle göra tillgången på arbetskraft snabbare och säkerställa en snabbare tillväxt och utveckling i företagen. Därför understöder kommunerna i Österbotten initiativet att prövningen av tillgången på arbetskraft snabbt ska avskaffas samt andra åtgärder som underlättar rekryteringen av utländsk arbetskraft. Kommunerna har gjort ett gemensamt ställningstagande om frågan.

Prövningen av tillgången på arbetskraft betyder att en medborgare från ett land utanför EU och EES får anställas i Finland bara om det inte finns någon arbetstagare från Finland eller ett EU- eller EES-land för uppgiften. Prövningen av tillgången på arbetskraft kan ha satt stopp för rekryteringen, men den kan också fördröja processen i fall där arbetstagaren får arbetstillstånd i Finland.

– Just nu fokuserar vi naturligtvis på att hjälpa företagen genom coronakrisen, men jag har de senaste åren fått massor av respons från våra företag kring den här frågan. Vi har diskuterat mycket med kollegor både lokalt och här i riksdagen om att Österbotten skulle kunna bli ett utmärkt exempel på en region där prövningen av tillgången på arbetskraft avskaffas, säger Joakim Strand, ordförande för landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund och riksdagsledamot (SFP).

– Jag är glad över att också finansminister Katri Kulmuni i samband med sitt besök i Vasa sade att hon vill sätta fart på att få mera utländsk arbetskraft till Finland genom regionala försök, säger Joakim Strand.

Att avskaffa prövningen av tillgången på arbetskraft är en konkret åtgärd som Österbotten har väntat på länge.

– Kommunerna i Österbotten har goda förutsättningar att ta emot nya invånare och vi har goda exempel på integration. Österbotten är redan ett internationellt landskap där det talas många språk, vilket ger dem som flyttar från andra länder en bra chans att bli en del av samhället, säger landskapsdirektör Kaj Suomela.

Förändringen skulle ha en inverkan på lång sikt, då mängden personer i arbetsför ålder minskar.

– Just nu håller många företag, också i Österbotten, på att anpassa sig till exceptionella omständigheter på grund av coronaviruset. Bristen på arbetskraft är en utmaning i ett längre perspektiv och lösningar till den kommer att hjälpa oss i framtiden, säger Kaj Suomela.

Pohjanmaa kyltti

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.