13.08.2019
Konsttestarnas sista läsår startar

Konsttestarna fortsätter erbjuda högklassiga konstupplevelser för alla Finlands åttondeklassister under projektets sista läsår, 2019–2020. Deltagarprocenten för det läsår som startar i augusti är 99, så nästan alla Finlands högstadieskolor fortsätter delta.

Runtom i Finland har 55 upplevelser utsetts till besöksmål. Av dessa är 17 nya konstorganisationer.

I Österbotten samordnas projektet av barnkulturnätverket BARK. Läsåret 2019–2020 är de regionala besöksmålen för åttorna i Österbotten och Mellersta Österbotten Wasa Teater, Mellersta Österbottens Kammarorkester, Karleby stadsteater, UMO:s turnerande föreställning i Seinäjoki och Seinäjoki stadsteater.

Från Österbotten och Mellersta Österbotten deltar totalt 3280 åttondeklassister och lärare (1387 svenskspråkiga och 1893 finskspråkiga) i Konsttestarna det här läsåret.

Vad är Konsttestarna?

Ett tre läsår långt (2017–2020) kulturellt storprojekt, som erbjuder konstupplevelser till sammanlagt cirka 180 000 unga (60 000 per läsår).
Projektet finansieras av Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden och koordineras av Föreningen för barnkulturcenter i Finland. Den totala budgeten för projektet är 20 miljoner euro.

Alla unga gör ett konstbesök i det egna landskapet och ett besök på en nationell konstinstitution, varav de flesta är i Helsingfors.

Läs mer: www.konsttestarna.fi

TT ateneum

Foto: Anni Martikainen/Folk

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.