13.02.2020
Kulturpalett ger tillgång till konst i social- och hälsovården

Projektet Kulturvård II, som avslutades vid årsskiftet, främjade användningen av konst- och kulturbaserade metoder i social- och hälsovården i fyra landskap. I varje landskap närmade man sig temat med lite olika infallsvinkel.

I Österbotten infördes en palettmodell för konst- och kulturbaserade välfärdstjänster för äldre. Den syftar till att sammanföra de som producerar och de som använder kulturella välfärdstjänster.

– I Vasa grundade vi en sektorövergripande samutvecklingsgrupp, som består av representanter för stadens kulturtjänster, äldrevården, aktörer inom konstområdet, läroanstalter, äldrerådet och Centret för konstfrämjande. Gruppens målsättning är att förankra konst och kultur i social- och hälsovårdstjänsterna för äldre, berättar projektchef Hanna Kleemola.

I Södra Österbotten stöddes nätverksbildning. I social- och hälsovårdsorganisationerna utnämndes kontaktpersoner för kulturell välfärd, vilket enligt projektchef Pirjo Heino underlättar samarbetet. I Norra Savolax förbättrades tillgängligheten till kultur genom att göra bland annat anställda inom social- och hälsovården och beslutsfattare mer medvetna om goda tillvägagångssätt.

– Vad som ytterligare behövs är attitydpåverkan, beslut om att gå in för kultur i vården och konkreta handlingar för att sätta besluten i verket, påpekar projektchef Mervi Lehmusaho.

I Egentliga Finland upprättades en plan för främjande av kulturell välfärd i sjukvårdsdistriktet. Projektchef Eriikka Siirala säger att med hjälp av planen säkerställs den strategiska ledningens engagemang och planmässigheten i det kulturella välfärdsarbetet.

Rekommendationer stöder arbetet för kulturell välfärd

Insikterna från projektet har utkristalliserats i sex praktiska rekommendationer. De hjälper beslutsfattare och personal inom social- och hälsovården på traven och visar att konst och kultur kan komma närmare människor med mycket enkla medel.

– Det gäller att fortsätta arbeta på många plan: både genom att skriva in kulturell välfärd i de dokument som styr verksamheten och genom att erbjuda människor i olika livssituationer allt mer konstupplevelser. Just nu är det aktuellt att integrera kulturell välfärd i programmet Framtidens social- och hälsocentral, säger Kleemola, som lotsade projektet.

Projektet Kulturvård II administrerades av Österbottens förbund. De övriga delgenomförarna var Södra Österbottens och Norra Savolax förbund samt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Rekommendationer och insikter av Kulturvård II: Slutrapport
Rekommendationer av Kulturvård II: Faktablad

Franciscuksen maja Kulturell välfärd bildas genom samarbete. Vasa stads kulturtjänster och Centret för konstfrämjande kartlade hurdan konst Bror-Göran Sandström och de andra klienterna på servicehuset Brändös pärla önskar sig. Skulptören Tiina Laasonen (till vänster) skapade ett fågelbord på gårdsplanen. Stadens kulturplanerare Leena Nyqvist var också med i konstprojektet. Foto: Hanna Kleemola

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.