27.03.2018
Kungörelse: Tillsättande av Österbottens organisationsdelegation

Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund beslöt 26.3.2018 att tillsätta Österbottens organisationsdelegation för mandatperioden 2018–2020. Vidare beslöt landskapsstyrelsen att inleda processen för att utse medlemmar till delegationen.

Organisationer och föreningar i Österbotten ombes föreslå lämpliga personer till medlemmar i organisationsdelegationen senast 30.4.2018.

Läs mera

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.