13.04.2018
Landskapen i Västra Finland tar ställning för sammanhållningspolitiken

Landskapen i Västra Finland efterlyser en vidareutveckling av EU:s sammanhållningspolitik. Målet för sammanhållningspolitiken är att minska skillnaderna i utvecklingsnivå mellan olika regioner och skapa förutsättningar för välfärd för de minst gynnade personerna.

Landskapen vill att tillväxt, innovation, kompetens och sysselsättning ska vara tyngdpunkter i den framtida sammanhållningspolitiken. Ett instrument del i sammanhållningspolitiken som passar bra i Västra Finland är smart specialisering, som också genererar innovation och tillväxt.

Finansieringen av sammanhållningspolitiken är ett viktigt verktyg för den regionala utvecklingen i Västra Finland. Finansieringen bör vara enkel och flexibel att använda och uppmuntra till samarbete över region- och statsgränser.

Representanter för landskapen i Västra Finland överlämnade torsdagen den 12 april i Bryssel ett gemensamt ställningstagande för sammanhållningspolitiken till Katja Reppel från EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik.

Läs hela ställningstagandet  (på engelska)

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.