28.10.2019
Landskapen i västra Finland uppgör en trafikstrategi

Sex landskap i västra Finland – Egentliga Tavastland, Birkaland, Satakunta, Mellersta Finland, Södra Österbotten och Österbotten – tänker uppgöra en gemensam trafikstrategi.

Syftet med strategin är att identifiera och dra upp riktlinjer för gemensamma behov i landskapen och föra budet vidare till riksnivå. Särskilt viktigt är att påverka den riksomfattande trafiksystemplanen, som nu är under arbete.

Arbetet med att uppgöra trafikstrategin startar på direkten när alla sex landskapsförbund har fattat beslut om de ska vara med eller inte. I Österbotten behandlades ärendet i landskapsstyrelsen idag. Att vara med kostar förbundet några tusen euro.

Strategin uppgörs under ledning av en konsult, och arbetet väntas vara klart under senare hälften av nästa år.

 Mötande trafik Vastaantuleva liikenne.

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.