28.05.2018
Landskapen kräver att investeringarna i riksväg 3 genomförs snabbt på sträckan Tammerfors–Vasa

Riksväg 3 är en av Finlands viktigaste och mest trafikerade huvudvägar. Den är viktig för både långväga och regional trafik samt som transportrutt för industrin och handeln. Trafiken på riksväg 3 har ökat och enligt prognoserna fortsätter den att öka snabbt. Då förbättringsprojekten fördröjs försämras trafiksäkerheten och näringslivets konkurrenskraft.

Enligt den utredning om utvecklingskorridoren som gjordes år 2015 borde projekten som ingår i första fasen vara klara före 2025. För en stor del av projekten i första fasen har vägplaner gjorts upp, men byggarbetena har inte startat. Om inte byggandet börjar inom kort kommer målet inte att kunna nås i tid.

Landskapsförbunden i Birkaland, Södra Österbotten och Österbotten föreslår för regeringen att alla förbättringsprojekt i utredningen om utvecklingskorridoren ska genomföras i rask takt.

Förbättringsprojekt i Österbotten

Mellan Laihela och Vasa är den viktigaste åtgärden att planera och förbättra den planskilda korsningen mellan riksväg 3 och riksväg 8 vid Långbacken. I rusningstid har den planskilda korsningen inte tillräcklig förmedlingskapacitet. Trafiken från motorvägen till förbindelsevägen bildar en kö uppför rampen och i värsta fall sträcker sig kön ut på motorvägen.

Ett annat viktigt och brådskande projekt är planeringen av att förlänga motorvägen från Helsingby till Laihela. En livlig pendeltrafik i kombination med tunga industritransporter och långsam jordbrukstrafik under vår och höst leder till trängsel, köbildning och växlande körhastighet. Att köra om långsamma fordon på riksvägen är nästan omöjligt på grund av riklig mötande trafik, och farliga situationer uppstår dagligen.

Läs hela uttalandet (på finska)

road 867991 1920

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.