29.05.2017
Landskapsfullmäktige väljs i augusti

Representanter för Österbottens förbunds medlemskommuner samlas den 16 augusti för att välja ledamöter och ersättare till nya landskapsfullmäktige. Uppskattningsvis några veckor senare hålls landskapsfullmäktiges konstituerande möte för att välja presidium, landskapsstyrelse, kulturnämnd och revisionsnämnd.

Styrkeförhållandena i landskapsfullmäktige bestäms enligt kommunalvalet och platsfördelningen enligt folkmängden i kommunerna. SFP har med sina 21 platser majoritet i nya fullmäktige, medan övriga partier har totalt 18 platser. Fullmäktige består alltså av 39 ledamöter, vilket är en mer än under den föregående perioden. Det beror på att folkmängden i Larsmo har ökat till över 5 000 personer sedan förra kommunalvalet, så kommunen får två representanter i landskapsfullmäktige. Flest representanter har Vasa, totalt nio.

Förbundets förtroendeorgan har tidigare tillsatts för fyra eller två år. Den förestående landskapsreformen kommer att kapa av mandatperioden, eftersom förbundets lagstadgade uppgifter överförs till landskapet vid ingången av år 2019. Efter det kan medlemskommunerna upplösa Österbottens förbund.

Fullmäktige blir större i och med landskapsreformen

Landskapsfullmäktige i det nya självstyrande landskapet väljs genom direkta val. Det första landskapsvalet förrättas i samband med presidentvalet i januari 2018, och avsikten är att landskapsfullmäktiges mandatperiod börjar vid ingången av mars samma år. Då finns det tillfälligt två landskapsfullmäktige och två landskapsstyrelser i landskapet: ena fattar beslut om Österbottens förbunds ärenden och andra om det självstyrande landskapets ärenden.

Det är landskapsfullmäktige som beslutar hur många ledamöter som fullmäktige ska ha, men minimi är 59. Ledamöterna representerar landskapet som helhet, inte dess enskilda kommuner. Ledamöterna behöver till exempel inte vara ledamöter i kommunerna, utan i princip kan vem som helst ställa upp i landskapsvalet.

De framtida beslutsfattarna i landskapet kommer att ställas inför stora och kvistiga frågor. De ska bland annat fatta beslut om hur social- och hälsotjänsterna tillhandahålls och hur invånarnas hälsa och välfärd främjas. Också landskapets ekonomi och ägarstyrning i bolag ligger i händerna på ledamöterna.

I det nya landskapet ska det förutom landskapsfullmäktige finnas åtminstone en landskapsstyrelse och en revisionsnämnd. De tillsätts i sinom tid av fullmäktige, precis så som nu.

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.