06.10.2017
LARS jobbar för smart specialisering

I Interreg-projektet LARS – Learning Among Regions on Smart Specialisation samarbetar tio europeiska regioner kring EU:s framtida kohesionspolitik. Eftersom kohesionspolitiken går ut på regional tillväxt genom innovationer är det viktigt för regionerna att vara med och påverka den.

Österbottens förbund samordnar LARS-projektet. De övriga partnerna kommer från Sverige, Norge, Tyskland, Litauen, Lettland och Polen. Projektet inleddes med ett startseminarium i Vasa den 5–6 oktober.

Tanken med smart specialisering är att regionerna ska leta fram sina egna styrkor och kärnkompetensområden. Därigenom föds nya innovationer.

LARS-projektet kartlägger de medverkande regionernas innovationsnätverk och lyfter fram goda exempel på samarbete mellan företag, universitet och den offentliga sektorn. Projektet pågår fram till september 2020.

LARS_project_partnersLars-projektets partner med VEBIC:s direktör Krish Shankaran 

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.