25.09.2018
Nordiskt miljöpris till rekoringens administratörer i Vasa och Jakobstad

Mittnordenkommitténs årliga miljö- och energipris ”Nordens gröna bälte” tilldelas de aktiva administratörer som håller igång rekoringarna i Vasa och Jakobstad.

Priset ska stimulera pristagaren att fortsätta sitt arbete och engagemang. För att bidra till att profilera regionen ska pristagarens arbete också vara känt i en vidare krets. Målsättningen med priset är att stimulera pristagarna att fortsätta sitt arbete och därmed stimulera andra i Mittnorden att verka för hållbara miljö- och energilösningar. Priset är på 30 000 svenska kronor.

REKO blev nordisk folkrörelse

REKO, Rejäl Konsumtion, är en modell som utvecklats och anpassats för nya kommunikationssätt i syfte att nå dagens medvetna konsumenter. Enligt prismotiveringen har modellen har flera hållbarhetsaspekter, både miljömässiga, ekonomiska och sociala, och har spridit sig från Österbotten som en folkrörelse till övriga Norden. Rekoringens administratörer i Vasa och Jakobstad har genom sitt stora ideella engagemang och kunnande varit en förutsättning för att konceptet blivit så framgångsrikt. Administratörernas arbete har varit en stor inspirationskälla när nya rekoringar etablerats runt om i Norden.

Reko4

 

 

Prisutdelning i Östersund

Priset delas ut vid Mittnordiska kulturdagarna den 26–28 september i Östersund. Mittnordenkommittén delar varje år ut priser inom kultur och miljö/energi. Kulturpriset med tematisk inriktning tilldelas i år Folk Flute Academy Haverö i Västernorrland. Kulturpriset till barn- och unga går till Verdal juniorspelmannslag i Trøndelag.

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.