08.11.2019
Nya förtroendevalda

Österbottens förbunds landskapsfullmäktigemöte valde fredagen den 8 november nytt presidium för fullmäktige samt ny landskapsstyrelse och kulturnämnd för åren 2020–2021.

Vid mötet godkändes Österbottens förbunds verksamhets- och ekonomiplan för åren 2020–2022 enhälligt och utan ändringsförslag. Landskapsfullmäktige betonade betydelsen av intressebevakning både på nationell och internationell nivå.

LANDSKAPSFULLMÄKTIGES PRESIDIUM 2020–2021

ordf.                  Matias Mäkynen (sdp)
1 vice ordf.       Niclas Sjöskog (sfp)
2 vice ordf.       Susanna Koski (saml)

LANDSKAPSSTYRELSEN 2020–2021

ordinarie medlem                                                ersättare
ordf. Joakim Strand (sfp)                                  Johan Kullas (sfp)
1 vice ordf. Mikaela Björklund (sfp)                  Agneta Teir (sfp)
2 vice ordf. Steven Frostdahl (sdp)                  Richard Sjölund (sdp)

Michael Luther (sfp)                                          Monica Asplund (sfp)
Folke Storbacka (sfp)                                        Patrik Ragnäs (sfp)
Ann-Sofi Backgren (sfp)                                    Johanna Skarper (sfp)
Hans-Erik Lindgren (sfp)                                   Johanna Holmäng (sfp)
Elli Flén (sfp)                                                     Jan Ray (sfp)     ny
Marcus Suojoki (sfp)                                          Peter Boström (sfp)
Piia Yli-Heikkuri (sdp) ny                                   Sari Ala-Heikkilä (sdp) ny
Anne-Marie Viinamäki (saml)                             Jessica Bårdsnes (saml)
Tapio Nyysti (c)                                                   Anne Rintamäki (c)
May-Gret Axell (kd)                                            Tomi Kaunismäki (kd)

KULTURNÄMNDEN 2020–2021

ordinarie medlem                                                ersättare
ordf. Oili Airaksinen-Rajala (sdp)                       Erika Airaksinen (sdp)
vice ordf. Tommi Mäki (saml)   ny                      Piia Eerola (saml)

Pekka Perälä (sdp)                                            Jessica Halenius (sdp)
Sini Karjalainen (sdp)                                         Anne-Mari Hiivanainen (sdp)
Kenneth Huumarsalo (sdp)                                Heikki Koskimäki (sdp)
Markku Ahonpää (sdp)                                       Erkki Lehtimäki (sdp)
Jessica Bårdsnes (saml)                                    Antero Varila (saml)
Emine Ehrström (gröna)                                     Marko Perälä (gröna)
Päivi Karppi (sannf.)                                           Mauri Ollila (sannf.)
Ari Koski (kd)                                                      Isa-Maria Söderudd (kd)
Tellervo Vallius (kd)                                             Pirjo Hokkanen (kd)
Sauli Isokoski (vf)                                               Sirpa Sainio (vf)
Toivo Ikonen (c)                                                  Marja Vettenranta (c)

Matias Mikaela StevenMatias Mäkynen, Mikaela Björklund och Steven Frostdahl

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.