26.11.2018
Nyhetsposten 10/2018

Nyhetsposten sammanfattar vad landskapsstyrelsen behandlade och beslöt på sitt möte den 26 november. Rubrikerna:

1) Förberedelserna inför nästa programperiod har startat
2) Beslut om Sideby havsvindpark drar ut på tiden
3) Personalnyheter

Förberedelserna inför nästa programperiod har startat

Förberedelserna inför följande programperiod 2021–2027 har startat i Europeiska unionen och medlemsländerna. I Finland görs troligtvis ett enda programdokument, som samlar både Europeiska regionala utvecklingsfondens och Europeiska socialfondens åtgärder.

Det regionala programarbetet sker i två storregioner: östra och norra Finland tillsammans och södra och västra Finland tillsammans. Gruppen för förberedelserna i västra Finland omfattar landskapsförbunden och NTM-centralerna i Södra Österbotten, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland.

I Europeiska kommissionens långtidsbudget föreslås sänkta anslag för sammanhållningspolitiken. Enligt preliminära beräkningar hör Finland dock till de få länder som får mer pengar av EU än tidigare. Tilldelningen till Finland kan öka med 100 miljoner euro.

Kommissionens nedskärningar drabbar också jordbrukspengarna. Finansieringen till Finlands jordbruk och i synnerhet till utveckling av landsbygden minskar, i det senare fallet upp till 15 procent.

Programmen för europeiskt territoriellt samarbete utsätts för hård press i kommissionens förslag. Förutom minskad finansiering föreslår kommissionen att programmen för gränsöverskridande samarbete vid sjögränser ska slås samman med mer omfattande transnationella samarbetsprogram, vilket innebär att till exempel det nuvarande Botnia-Atlanticaprogrammet skulle bli ett underprogram till ett enda program i Östersjöområdet. Det skulle knappast gynna Österbottens breda möjligheter att samarbeta med Västerbotten.

Beslut om Sideby havsvindpark drar ut på tiden

Frågan om Sideby havsvindpark ska anvisas i den nya landskapsplanen torde bli löst först när landskapsfullmäktige fattar beslut om att godkänna planen. Landskapsstyrelsen förde idag en ingående diskussion om olika alternativa tillvägagångssätt och konstaterade att frågan får anstå till dess att planeringsprocessen är slutförd och även övriga intressenters synpunkter på planen är inhämtade.

Utgångspunkten för den nya landskapsplanen är den landskapsstrategi som fullmäktige har godkänt. Enligt strategin ska Österbotten år 2040 vara ett landskap med självförsörjande energiproduktion som bygger på förnybar energi. Det är en målsättning som landskapsstyrelsen önskar hålla fast vid.

Det havsbaserade vindkraftsområdet i Sideby är anvisat i den nuvarande landskapsplanen, och tanken var att överföra beteckningen till Österbottens landskapsplan 2040, som är under arbete. Landskapsfullmäktige fick våren 2017 en motion om att vindkraftsområdet inte ska ingå i den nya planen. Som svar på motionen beslöt fullmäktige på hösten ifjol att havsvindkraftsparken inte tas med i den nya landskapsplanen. Två energibolag anförde besvär hos förvaltningsdomstolen, som lämnade besvären utan prövning.

Efter det har landskapsstyrelsen beslutat att Sideby havsbaserade vindkraftsområde inte ska strykas ur landskapsplanen. På sitt senaste möte kunde fullmäktige inte omfatta detta beslut, och motionen skickades tillbaka till landskapsstyrelsen för ny behandling.

Målet är fortsatt att planförslaget läggs fram hösten 2019 och att fullmäktige godkänner planen våren 2020.

Personalnyheter

Magistern i förvaltningsvetenskap Susanna Ehrs utsågs idag till förbundets nya utvecklingsplanerare, som ska sköta förvaltningen av Botnia-Atlanticaprogrammet 2014–2020.

Filosofie magister Hanna-Kaisa Kleemola har anställts för tiden 1.12.2018–20.1.2019 för att förbereda frågor kring kulturell välfärd i det nya landskapet.

liitonlogo kaksikielineni300RGB 

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.