26.02.2018
Nyhetsposten 2/2018

Nyhetsposten informerar om vad landskapsstyrelsen beslutade den 26 februari. Rubrikerna:

1) Gott bokslut för förbundet
2) Stora rovdjur väcker diskussion
3) Strategin för det nya landskapet tar form bit för bit
4) Förbundet rekryterar
5) Projektfinansiering

Strategin för det nya landskapet tar form bit för bit

Under hösten och vintern har det pågått ett arbete med att plocka fram stoff ur bakgrundsmaterial för det nya landskapets strategi. Arbetet görs i två steg så att vi först lägger grunden för landskapets vision och strategiska riktlinjer. Efter det preciseras riktlinjerna med hjälp av strategiska mål och uppföljningsindikatorer.

Arbetet går framåt i rask takt. På vårvintern kommer elementen i visionen och strategin att bearbetas i olika sammanhang och i sommar blir det dags att fundera på mål och indikatorer.

Ett färdigt strategiutkast, som anger de långsiktiga målen för landskapets verksamhet och ekonomi, överlämnas till landskapsfullmäktige för behandling våren 2019.

Förbundet rekryterar

Landskapsstyrelsen beslöt idag att ledigförklara två befattningar som specialplanerare och utvecklingsplanerare. Platsen som specialplanerare blir ledig eftersom projektsekreterare Karita Beijar har meddelat att hon går i pension 3.9.2018. Befattningen som utvecklingsplanerare har varit obesatt sedan en pensionering år 2016.

I bägge befattningarna krävs en högskoleexamen.

Projektfinansiering

Projektet Framtidens hållbara bilism i Vasaregionen föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 67 112 euro) för tiden 1.12.2017–30.4.2019. I projektet görs ett handlingsprogram där det anges vilka åtgärder som behövs för att medverka till en hållbar bilism i Vasaregionen. – Huvudman för projektet, som har Vasa och Korsholm som målområde, är Oy Merinova Ab.

• Projektet Förberedande arbete för en kompetenskoncentration inom framtidens digitala produktion och 3D-tillverkning föreslås få finansiering (medel ur Europeiska reg-ionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 201 275 euro) för tiden 1.11.2017–31.12.2018. Målet med projektet är att förbereda en kompetenskoncentration inom framtidens digitala produktion och 3D-tillverkning. – Huvudman för projektet, som har Vasaregionen som målområde, är Oy Merinova Ab.

• Projektet Effektiv produktion av effektiva hus föreslås få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 259 664 euro, varav utvecklingsprojektets andel är 181 280 euro och investeringsprojektets andel är 78 384 euro) för åren 2018–2019. Projektet avser att ta fram en kostnadseffektiv huskonstruktion med hög energieffektivitet för småskalig hustillverkning. – Huvudman för projektet, som har Vasa och Sydösterbotten som målområde, är Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur.

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.