04.01.2019
Om stambanan inte rustas upp stannar Finland

Landskapsdirektörer i Södra Österbotten, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta och Nyland samt stadsdirektörer i städer som ansluter till stambanan:

Om stambanan inte rustas upp stannar Finland

I vår hålls riksdagsval och lobbningsarbetet för olika infrastrukturprojekt är i full gång. Vi behöver satsningar som ökar människors möjligheter att få jobb. Satsningar, som möjliggör smidigare transporter av både människor och gods, som hjälper oss att uppnå Finlands ambitiösa klimatmål.

Om vi vill genomföra ett infrastrukturprojekt som fler än en region har nytta av, som har långtgående effekter och som kommer så många finländare som möjligt och näringslivet till godo måste reparation och utveckling av stambanan skrivas in i nästa regeringsprogram, samt att flaskhalsar på banan tas bort både i huvudstadsregionen och på andra håll.

Det innebär till exempel att utveckla banavsnittet mellan Helsingfors och Tammerfors så att det blir möjligt att trafikera mellan städerna på en timme, samt att bygga ett dubbelspår på den livligt trafikerade sträckan mellan Tammerfors och Seinäjoki. Viktiga förbindelser ansluter till stambanan och det är skäl att se över att de fungerar i stambanehelheten så det är möjligt att resa till Helsingfors på två timmar. Mellan Seinäjoki och Vasa måste antalet plankorsningar minskas och antalet mötesplatser bli fler.

Om tågresorna på stambanan inte blir snabbare blir de inte snabbare någon annanstans heller. I nuläget förlorar vi ansenliga summor pengar på grund av att avsnitt på stambanan är i dåligt skick eller har för få spår.

Landskapsdirektörerna i Södra Österbotten, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta och Nyland
Stadsdirektörerna i Hyvinge, Tavastehus, Jyväskylä, Björneborg, Riihimäki, Seinäjoki, Tammerfors och Vasa

Läs hela ställningstagandet  (på finska, PDF)

Pendolino2

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.