17.09.2019
Organisationerna blir synligare i landskapet

Österbottens organisationsdelegation samlades till sitt första möte den 16 september 2019.

Organisationsdelegationen valde Markku Suoranta till ordförande och Bengt Beijar till vice ordförande.

Syftet med delegationen är bland annat stärka organisationers roll i utvecklingsarbetet i landskapet och som tjänsteproducenter, göra organisationsverksamheten synlig och känd, främja medborgarnas och organisationernas delaktighet och det civila samhället i landskapet samt öka samarbetet och avtalsmässigheten mellan organisationerna samt mellan organisationerna och den offentliga sektorn.

Landskapsstyrelsen utsåg gruppen på sitt möte den 29 april 2019. Gruppens mandatperiod är åren 2019 - 2021.

Organisationer och föreningar i Österbotten ombads föreslå lämpliga personer till medlemmar i organisationsdelegationen.

Organisationsdelegationens sammansättning

jarjestoneuvottelukunta ensimmainen kokous

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.