02.12.2019
Organisationerna och föreningarna vill vara med och utveckla social- och hälsovårdstjänsterna

Österbottens organisationsdelegation kräver i ett ställningstagande att organisationer och föreningar i Österbotten blir knutna till planeringen av Österbottens välfärdssamkommun samt social- och hälsovårdsreformen i Österbotten från första början. En högaktuell uppgift är att tillsammans förbereda en ansökan om statsunderstöd till programmet för framtidens social- och hälsocentral.

Den verksamhet som olika organisationer och föreningar bedriver är av stor betydelse för att främja och upprätthålla befolkningens hälsa och välfärd samt stärka det sociala kapitalet. Organisationerna och föreningarna erbjuder befolkningen mångsidiga tjänster och dessutom möjlighet att själv delta i frivilligarbete. Organisationsfältets rikedom ligger i dess möjlighet att kombinera stark yrkeskunskap och erfarenhetsbaserad kunskap samt att arbeta flexibelt över sektorsgränserna.

Organisationerna och föreningarna vill att samarbetet med den offentliga sektorn ska vara mer systematiskt än idag. Det bästa sättet att främja invånarnas hälsa och välfärd i Österbotten är att se till att den offentliga och tredje sektorns tjänster är sammanpassade och bildar sammanhängande tjänstehelheter och vägar till service. Det bästa samarbetet och den största effektiviteten uppnås när organisationerna och föreningarna och deras kompetens får vara med när tjänster planeras. Genom gemensam planering och samarbete bidrar vi till att vidareutveckla tjänster, införa nya arbetssätt och ta tillvara god praxis.

Österbottens organisationsdelegation finns gärna där som en diskussionspartner när det planeras hur tredje sektorn ska involveras i förberedelserna och när service utvecklas.

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.