06.08.2018
Österbotten i siffror 2018 har publicerats

Arbetslösheten har fortsatt att sjunka i Österbotten. Årsmedeltalet av arbetslöshetsgraden i Österbotten låg år 2017 på 7,9 %, vilket fortsättningsvis var lägst i Fastlandsfinland. Medeltalet för hela landet var 11,5 %.

Statistikinformation om sysselsättning, folkmängd, språkfördelning och många andra saker finns i den nya statistiköversikten Österbotten i siffror 2018. Vet du till exempel vilken österbottnisk kommun som har den största andelen barn? Och i vilken kommun är mer än en tiondel av invånarna utländska medborgare?*

Webbplatsen Österbotten i siffror samlar den nyaste statistik- och prognosinformationen om landskapet Österbotten. Temaområden är befolkning, regionekonomi, arbetsmarknaden, trafik, utbildning och kultur. 

 

OiS PL Parm Kansi 2018

 

*Den största andelen 0–14-åringar (29 %) bor i Larsmo och den största andelen utländska medborgare har Närpes (12,7 %). De här svaren och många andra intressanta statistikuppgifter finns i Österbotten i siffror 2018!

 

 

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.