17.12.2019
Österbotten i siffror – färsk info från landskapets egen faktabank

På webbplatsen Österbotten i siffror hittar du färsk statistik om Österbotten sammanställd från olika källor. Temaområdena är befolkning, regionalekonomi, arbetsmarknad, utbildning och forskning samt kultur.

De senaste uppdateringarna på webbplatsen är konjunkturöversikten samt information om forskning och utveckling, utbildning, arbetsmarknad och regionalekonomi.

Sysselsättningsgraden i Österbotten är 75 % och på tio-i-topp-listan över kommuner med lägst arbetslöshet är åtta av kommunerna från Österbotten.
• Företag i Vasaregionen satsar på forskning och innovationer näst mest per capita i hela landet. Bara Uleåborgsregionen satsar mer.
• Bruttonationalprodukten i Österbotten har ökat mindre än i andra landskap under hela det gångna decenniet. BNP per invånare är fortfarande bland de bästa i landet. Närmare information hittar du på konjunkturöversikten.

Vi blir äldst i landet – och många fler spännande fakta

Hur jobbar vi i Österbotten? Hur bor vi, hur använder vi marken och hur mycket ägnar vi oss åt kultur? På Österbotten i siffror hittar du intressanta, tankeväckande och roliga fakta om Österbotten enligt olika teman. Du hittar alla sammanställda fakta på österbottenisiffror.fi

• I Österbotten har företagens omsättning ökat långsammare än i övriga Finland. På 2010-talet har tillväxten varit störst inom livsmedelssektorn (+ 48,9 %)
• 30 % av alla österbottningar över 15 år har högskoleexamen. Det ger Österbotten en fjärde plats bland landskapen.
• Österbottningarna har den högsta förväntade livslängden i Finland: 82,9 år.
• Österbottningarna lånar 15 böcker om året.
• I Österbotten bor folk rymligare än annanstans. I Österbotten är bostäderna i genomsnitt 88 m². Bostäder i Finland är i genomsnitt 8 m² mindre.
• 56 % av den totala arealen i Österbotten är havsområden. Österbotten har 7976 kilometer havsstrandlinje. Det är nästan lika långt som från Vasa till Hongkong.

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.