24.03.2020
Österbottens förbund stöder företag som drabbas av coronavirusets följder

Statsrådet beslöt i torsdags hur anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna ska fördelas. Österbotten får 245 000 euro av totalsumman på 5,5 miljoner. Folkmängden i landskapen har använts som kriterium.

Anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna används för att stöda sådant avtalsenligt samarbete som nämns i regeringsprogrammet och landskapens egeninitierade utveckling. Åtgärder som stöder hållbar tillväxt och förnyelse av näringslivet i regionerna kan få finansiering.

Hjälp för utmaningar orsakade av coronaepidemin

Landskapsförbunden kan använda anslaget efter eget gottfinnande till projekt som stöder statsrådets beslut om regional utveckling och landskapsprogrammen. Coronaepidemin innebär ett hårt slag för företagen, och anslaget kan riktas till åtgärder för att dämpa och komma över epidemins negativa följder för den regionala utvecklingen, till exempel ekonomirådgivning som ges via utvecklingsbolagen.

– Vi vill stöda företagens förmåga att klara sig och att anpassa sig. Vi för en diskussion med de regionala utvecklingsbolagen om hur anslagen i praktiken kan användas för att stöda företagen genom rådgivning och information i dessa svåra tider. Utvecklingsbolagen är en bra kanal för att stöda företagen, eftersom de vet vilka de regionala utvecklingsbehoven är, säger Kaj Suomela, landskapsdirektör i Österbotten.

I Österbotten finns utvecklingsbolagen Vasek, Concordia, Dynamo och Kristinestads näringslivscentral. Landskapsförbundet kan inte själv stöda företag direkt.

– Även om den här pengasumman inte är stor kan den ha betydelse. Vårt mål är att använda oss av den kunskapsbas som byggts upp genom tidigare projekt och ha ett nära samarbete med utvecklingsbolagen så att vi kan styra finansiering till sådan verksamhet som bäst stöttar företagen i den nya situation som coronaviruset har orsakat, säger Kaj Suomela.

– Regeringen kommer genom tilläggsbudgetar att bland annat via Business Finland kanalisera resurser för att stöda företagen i denna akuta krissituation. Det är fint att Österbottens förbund för egen del kan bidra till att stärka lokala rådgivningstjänster. Vår målsättning är naturligtvis att så många österbottniska företag som möjligt ska kunna ta del av de statliga tilläggsresurserna. Nu behövs helt enkelt pengar på företagens konton, säger riksdagsledamot Joakim Strand, ordförande för landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund.

OFPL logo liggande vit bakgr

 

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.