07.01.2019
Österbottens förbund understöder kultur i finska Österbotten

Kulturnämnden vid Österbottens förbund satsar i år sammanlagt 62 000 euro på att främja finskspråkig kulturverksamhet. Största delen av medlen delas ut i form av bidrag till kulturföreningar, arbetsgrupper och privatpersoner som har permanent adress i landskapet.

En kommun kan få bidrag om fler än en kommun är involverad i projektet och bidraget är avsett för verksamhet som är öppen för alla intresserade över kommungränserna.
Ansökningarna ska lämnas in till Österbottens förbund senast den 31 januari kl. 16.

Mer detaljerade anvisningar och ansökningsblankett

Kulttuuriavustukset Kulturbidrag2

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.