14.05.2018
Österbottens förbunds bokslut godkändes

Vid Österbottens landskapsfullmäktiges möte i Jakobstad den 14 maj godkändes Österbottens förbunds bokslut för år 2017. Medlemmarna i de organ som haft hand om samkommunens förvaltning och ekonomi samt landskapsdirektören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2017. Det budgeterade underskottet för 2017 var 140 000 euro. Resultatet för räkenskapsperioden 2017 är ett överskott på 518 797,90 euro, alltså avsevärt bättre än budgeterat.

Vid mötet diskuterades den politiska referensgruppen för landskapsreformen i Österbotten och gruppens sammansättning. Referensgruppen grundades hösten 2017 och till den kallades representanter för alla kommuner i Österbotten. Den politiska referensgruppen kommer att kompletteras med representanter för de partier som nu inte har någon representation i gruppen. Gruppen har haft tre möten och kommer att ha ett möte med den nya sammansättningen. När lagstiftningen träder i kraft behöver en politisk styrgrupp tillsättas.

Vid mötet upprepades att det är fråga om en referensgrupp som inte fattar politiska beslut. Gruppens möten är öppna. I diskussionen poängterades också att de egentliga politiska besluten som gäller det nya landskapet fattas när invånarna har valt sina ledamöter till landskapsfullmäktige i landskapsvalet i oktober.

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.