15.06.2020
Österbottens landskapsplan 2040 har godkänts

Landskapsfullmäktige vid Österbottens förbund har godkänt Österbottens landskapsplan 2040.

Målet för den nya landskapsplanen är att Österbotten ska år 2040 vara en konkurrenskraftig region med välmående befolkning och god livsmiljö. I planen konkretiseras målen i form av principer för region- och samhällsstrukturen samt områdesanvändningen och i form av områdesreserveringar för bland annat service, trafik, kulturmiljöer, rekreation och energiförsörjning.

– Den nya landskapsplanen är ett konkret verktyg för att utveckla Österbotten. Vi tar sikte både på att stärka vår konkurrenskraft och på att öka vårt välmående, säger landskapsdirektör Kaj Suomela.

Uppgörandet av landskapsplanen 2040 började år 2014. Landskapsplanen har uppgjorts i samverkan med olika intressenter. Myndigheter, organisationer och invånare har fått tycka till om landskapsplanen vid flera tillfällen. För att få reda på vad vanliga medborgare har för åsikt om Österbotten och hur landskapet borde utvecklas samt om landskapsplanens innehåll bildades ett medborgarforum, som höll regelbundna arbetsmöten.

Österbottens förbund går över till rullande planläggning, alltså att landskapsplanen uppdateras kontinuerligt. Landskapsstyrelsen har redan beslutat att ett tema som inom kort kommer att behandlas är energiförsörjning, där vindkraften ingår. Vid mötet godkändes en kläm om att också nätverket av regionala skjutbanor ska ses över.

Landskapsplanen lyfter fram stadsregionerna

I planen betonas mer än tidigare Vasa och Jakobstads stadsregioners betydelse för hela landskapets utveckling främst i form av stadsutvecklingszoner.

– För att främja pendlingen och skapa förutsättningar för kollektivtrafiken har utvecklingszoner mellan städerna Vasa och Seinäjoki samt Jakobstad och Karleby anvisats i planen. Sådana zoner har inte förekommit i tidigare landskapsplaner, berättar planläggningsdirektör Ann Holm.

För första gången behandlar landskapsplanen grönområdesstrukturen som en helhet. Med grönområdesstrukturen skapas förutsättningar för samhällsstrukturens ekologiska hållbarhet, naturens mångfald, en trivsam livsmiljö, mångsidiga rekreationsmöjligheter och näringslivsutveckling. En helt ny beteckning i landskapsplanen är EKO, som anvisar områden för cirkulär ekonomi.

Landskapsplanen presenteras på en karta, till vilken det också hör också planbeteckningar och planeringsbestämmelser. Dessa dokument är juridiskt bindande. Till planen hör dessutom en beskrivning där den information som behövs för att bedöma planens mål, olika alternativ och deras konsekvenser samt grunderna för planlösningen presenteras. Den nya landskapsplanen kommer att ersätta Österbottens landskapsplan 2030 och dess etapplandskapsplaner.

Bokslutet godkändes

Vid mötet godkändes Österbottens förbunds bokslut för år 2019. Resultatet för räkenskapsperioden 2019 är ett överskott på cirka 239 000 euro.

Landskapsfullmäktige valde två nya medlemmar till landskapsstyrelsen för den återstående mandatperioden. Poster i styrelsen fick Olli Raatikainen (C) från Laihela och Richard Sjölund (SDP) från Jakobstad (personlig ersättare Peter Sjökvist).

Landskapsplanen2040 bild Maakuntakaava2040 kuva

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.