07.10.2019
Projektpengar för utveckling av cirkulär ekonomi, metallutskrift och pilotmiljö

Landskapsstyrelsen gav idag grönt ljus för Dynamos, Merinovas och Vasa universitets stora projekt.

• Projektet CERM – Näringslivets färdplan för cirkulär ekonomi i Österbotten föreslogs få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 312 115 euro) för tiden 1.9.2019–30.6.2021. Projektets målsättning är att ta fram en färdplan och en aktionsplan för regionen att utvecklas mot ett hållbart samhälle och med ett näringsliv vars verksamhet bygger på den cirkulära ekonomins principer om koldioxidsnålhet och resurseffektivitet. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy.

• Projektet EnergyVaasa 3D-Center föreslogs få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 99 168 euro) för tiden 1.5.2019–31.10.2020. Målet med projektet är att öka samarbetet och kunskapen inom 3D-utskrift i metall i företag och högskolor i regionen genom att starta kompetenscentret EnergyVaasa 3D-Center. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Oy Merinova Ab.

• Projektet Pilotmiljö för framtida innovationer inom användargränssnitt i Technobothnia föreslogs få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 109 815 euro) för tiden 1.1.2020–30.6.2021. Projektet skapar en pilotmiljö för forskning, innovationer och pilotförsök inom användargränssnitt som utnyttjar förstärkt verklighet, virtuell verklighet och 3D-teknik samt för konstruktion och utvärdering av användarorienterade nya användargränssnitt. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Vasa universitet.

• Projektet Investeringar i pilotmiljö för framtida innovationer inom användargränssnitt i Technobothnia föreslogs få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 19 180 euro) för tiden 1.1.2020–30.6.2021. Projektet utreder vilken utrustning och vilka verktyg som behövs för konstruktion och utvärdering av användargränssnitt samt planerar och bygger upp en pilotmiljö i Technobothnia. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Vasa universitet.

eu flagga lippu 

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.