26.06.2020
React-EU-medlen bör riktas effektivt och ändamålsenligt

EU-kommissionen har gjort en prognos (bilaga 1), som visar att Västra Finland är en av de regioner i Europa som är värst drabbade av coronakrisen, mätt i BNP. Det beror på vår regions starka exportindustri, som riktar sig både till EU och utanför unionen.

Landskapsdirektörer i Västra Finland anser att det är särskilt viktigt att de ekonomiska effekterna av coronaepidemin beaktas när React-EU-medlen allokeras nationellt. I Västra Finland finns drivkraft för framtida tillväxt. En stark export kan ge ny tillväxt i Finland och därigenom också lindra krisen i den offentliga ekonomin. Det är förnuftigt att sätta in utvecklingssatsningar där tillväxtpotentialen och nyttan för nationalekonomin är så stora som möjligt.

Läs ställningstagandet här

EU react kuva

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.