09.04.2019
Riksåttan - en väldigt viktig väg i uselt skick

Riksväg 8 kräver finansiering

Riksväg 8 är en av Finlands huvudleder och det med rätta. Samtidigt kritiseras den för att den är otrygg och i dåligt skick, och ger upphov till gråa hår både hos områdets invånare och hos näringslivet – och därigenom påverkas hela landet. Utvecklingen av riksväg 8 behöver lyftas fram tydligt då statens tolvåriga trafiksystemplan och investeringsprogram görs upp.

Reportaget Riksåttan - en väldigt viktig väg i uselt skick berättar om vardagen, skicket och utvecklingsbehoven på riksåttan ur pendlares, yrkeschaufförers, industrins och utvecklares perspektiv.

Den 626 km långa riksåttan börjar i Åbo och upphör på gränsen mellan Limingo och Uleåborg. Den går bland annat via Raumo, Björneborg, Vasa och Karleby. Längs vägen bor över 850 000 invånare och här finns hundratusentals arbetsplatser, fyra universitet, fyra landskapscentra och sju yrkeshögskolecentra. Det finns gott om pendlare på vägen mellan Åbo och Uleåborg. Här ligger med jämna mellanrum större invånar-, industri- och tillväxtcentra.

Längs riksvägen finns det totalt hela 400 000 arbetsplatser och gott om stora arbetsgivare: aktörer inom skogsbranschen samt metall- och varvsindustrin längs kusten, hamnarna, Olkiluotos kärnkraftverk, Karlebys storindustriområde och så vidare. Kärnkraftverket som byggs i Pyhäjoki kommer att bli en av Finlands största industriella investeringar. Riksväg 8 är stomleden för Finlands industriella zon.

Fakta om riksväg 8

- En positiv utveckling av riksväg 8 stärker näringslivet och Finlands ekonomi.
- En negativ utveckling försvagar den ekonomiska utvecklingen och Finlands konkurrenskraft.
- På många håll överskrider trafikmängden på riksväg 8 de finländska bestämmelserna för när en väg ska vara fyrfilig.
- Längs riksväg 8 körs upp till 10 000 specialtransporter per år.
- Ingen järnväg går längs kusten, så all trafik går på landsvägarna.
- Via hamnarna på västkusten går cirka 40 % av värdet på Finlands varuexport.
- Tillräckliga resurser bör riktas till att förbättra huvudlederna. Resurserna bör riktas så att huvudlederna får en servicenivå i enlighet med förordningen om - landsvägshuvudleder. En höjning av servicenivån i enlighet med förordningen ökar trafiksäkerheten för pendlare, gör landskapscentra och de största pendlingsregionerna mer tillgängliga samt höjer tillförlitligheten för exportindustrins transporter. Målen nås bäst genom att bygga avsevärt fler avsnitt med omkörningsfiler på huvudlederna och genom att avlägsna flaskhalsar i glesbygden, så att en genomsnittshastighet på 80 km/h på huvudlederna kan garanteras.
- Det exportbetonade Västra Finland har de senaste åren blivit på efterkälken då medel för vägunderhåll och väginvesteringar har fördelats.

Valtatie8 003

Foto: Tomi Glad/Gladmedia

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.