15.10.2019
Riksdagsnätverk hjälper riksväg 8 att utvecklas

Riksväg 8 längs Finlands västkust är huvudleden för exporten i Finland, och 40 % av exporten i Finland går via hamnarna längs riksåttan. Det här betyder också att en stor andel tunga fordon och olika specialtransporter kör längs riksåttan.

Seminariet om utvecklingen av riksväg 8, som ordnades tisdagen den 15 oktober, samlade riksdagsledamöter, experter och representanter för kommuner och landskap. Som ett resultat av seminariet lovade riksdagsledamot Mikko Ollikainen (sfp) från Vasa valkrets att gå vidare med att grunda ett riksdagsnätverk. Målet med nätverket är att riksdagsledamöter ska arbeta över partigränserna för förbättringar och reparationer på riksåttan.

– Samarbete över partigränserna och mellan landskapen är det bästa sättet att främja förbättringar på riksväg 8. Riksåttan ska behandlas som en helhet som hela landet har nytta av att utveckla, säger Mikko Ollikainen.

Målet med förbättringen av vägen är att förbättra trafiksäkerheten, att göra landskapens centralorter och de största pendlingsregionerna mer tillgängliga och att höja tillförlitligheten för exportindustrins transporter.

Målet nås genom att bygga fler omkörningsfiler och genom att avlägsna flaskhalsar i glesbygden, så att hastighetsbegränsningen skulle kunna vara minst 80 km/h på hela vägen.

– I Österbotten är vi nöjda med att förbättringarna på vägsträckan mellan Vassor och Ölis påbörjas. Det är mycket jobb kvar före hela riksväg 8 är i skick, säger landskapsdirektör Kaj Suomela.

Seminariet ordnades av Riksåttan rf.

VT8 seminaari yleiso

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.