10.06.2020
Robocoast siktar på plats i nätverk för innovationsknutpunkter

Konsortiet Robocoast, som består av sju högskolor, vill komma med i ett nätverk för digitala innovationsknutpunkter. Innovationsknutpunkterna är ett viktigt inslag i Europeiska unionens nya program för ett digitalt Europa, vilket syftar till att hjälpa företag att börja använda sig av nya digitala lösningar.

I konsortiet Robocoast ingår Vasa universitet, Vasa yrkeshögskola, Jyväskylä universitet, Jyväskylä yrkeshögskola, Centria yrkeshögskola, Satakunta yrkeshögskola och Björneborgs universitetscenters forskningsgrupp för dataanalys.

Robocoast kan tillföra nätverket såväl konkreta tillämpningar baserade på företagsbehov inom digital teknik som internationell spetsforskning. Målet med konsortiets verksamhet är att öka tillväxten och konkurrenskraften i den tillverkande exportindustrin i Finland och i dess underleverantörskedjor samt locka högt kvalificerade personer och investeringar.

Förmodligen kan högst fem digitala innovationsknutpunkter inrättas i Finland. Europeiska kommissionen väljer ut innovationsknutpunkter i Finland till det europeiska nätverket utifrån ett förslag som arbets- och näringsministeriet tar fram.

Läs mer om Robocoast (på finska och engelska)

 Robocoast 2

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.