17.09.2019
Samarbete ger äldre tillgång till kultur

Projektet Kulturvård II och Vasa stads kulturtjänster har hittat varandra i sin strävan efter att de som producerar och de som behöver kulturella välfärdstjänster ska mötas. Projektet och staden håller på att införa en ny slags palettmodell, som ger äldre tillgång till konst och kultur. Modellen togs fram i fjol i projektet Kulturvård I.

– För att uppnå målet måste aktörer inom konst och kultur samt personal inom äldrevård samarbeta, säger Hanna Kleemola, projektchefen för projektet Kulturvård II.

Som en del av pilotförsöket med palettmodellen grundas i Vasa en samutvecklingsgrupp bestående av representanter för stadens kulturtjänster, äldrevården, aktörer inom konst, läroanstalter, äldrerådet, Österbottens förbund och Centret för konstfrämjande.

– Målet med samutvecklingsgruppen är att utveckla tjänster och tjänstevägar samt samla finansieringen, säger Vasa stads kulturplanerare Leena Nyqvist.

Gruppens arbete förbereddes förra veckan i Vasa på seminariet Kultur så länge man lever.

– När många sektorer samarbetar behöver vi reda ut begrepp, diskutera, mötas, respektera varandra och komma fram till gemensamma ramar, poängterade Arttu Haapalainen, länskonstnär inom konstens välfärdseffekter.

Närvårdare Nina Julin, som arbetar med äldre, betonade för sin del att det går att få in kultur och meningsfulla aktiviteter i vardagen, när chefen ger möjligheter till det.

Arttuhaapalainen 11092019

Länskonstnär Arttu Haapalainen anser att vid sektoröverskridande samarbete behöver man reda ut begrepp, diskutera, mötas, respektera varandra och komma fram till gemensamma ramar. Foto: Tarja Hautamäki

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.