10.04.2017
SFP får starkare majoritet i landskapsfullmäktige

Landskapsfullmäktige är Österbottens förbunds högsta beslutsfattande organ. Ledamöterna i landskapsfullmäktige representerar fullmäktigeförsamlingarna i kommunerna i Österbotten.

Den politiska fördelningen i landskapsfullmäktige motsvarar kommunalvalsresultatet. De politiska styrkeförhållandena i landskapsfullmäktige förändras med anledning av resultatet i kommunalvalet 9.4.2017. SFP får en starkare majoritet, Samlingspartiet och Sannfinländarna tappar var sitt mandat medan de Gröna får representation i landskapsfullmäktige.

Perioden 2013-2016 har landskapsfullmäktige haft 38 platser. Nya landskapsfullmäktige kommer att ha 39 platser, eftersom folkmängden i Larsmo har ökat till över 5000 invånare sedan förra kommunalvalet.

Svenska folkpartiet 21 platser (2012: 19)
Socialdemokraterna 6 (6)
Samlingspartiet 3 (4)
Kristdemokraterna 3 (3)
Sannfinländarna 2 (3)
Centerpartiet 2 (2)
Vänsterförbundet 1 (1)
De Gröna 1 (-)

Landskapsfullmäktige sammanträder två eller tre gånger om året.

Det fastställda resultatet i kommunalvalet publiceras efter kontrollräkning 12.4.2017. Ändringar i valresultaten kan också påverka landskapsfullmäktiges sammansättning.

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.