16.12.2019
Skarvstrategi borde skärpas

Österbottens förbund är precis som skarvsamarbetsgruppen i Österbotten och Mellersta Österbotten tveksam till om den nationella skarvstrategin kommer att lösa de problem som uppstått inom förvaltningen av skarvstammen i Finland. Det kan ifrågasättas om strategin kommer att minska de skador som skarven orsakar.

Det alltför stora skarvbeståndet orsakar allvarlig skada på fiskbestånden, skärgårdsnaturen, invånarna och företagarna i skärgården, fritidsfisket, fiskodlingarna och fisket.

Enligt Österbottens förbund krävs det resoluta och konkreta åtgärder för att få bukt med skarvproblemet, till exempel att skarvbeståndet och antalet kolonier begränsas betydligt och det görs lättare och snabbare att få dispens. Finland borde också försöka få skarven att bli en art som får jagas inom EU.

En arbetsgrupp, som var tillsatt av miljöministeriet, överlämnade den nationella skarvstrategin och åtgärdsplanen i oktober. Arbetsgruppen var inte enig om strategins innehåll, och en del medlemmar lämnade in ett kompletterande yttrande, eftersom de ansåg att de föreslagna åtgärderna är otillräckliga. Det kompletterande yttrandet sammanfaller med Österbottens förbunds ståndpunkt.

Avomerta öppet hav.

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.