10.01.2018
Slutseminarium för Välfärd för kommuner över gränser 30.1

Projektet Välfärd för kommuner över gränser, som startade år 2015, håller sitt slutseminarium i Seinäjoki tisdagen den 30 januari 2018 kl. 12–16. Temat för seminariet Osallisuus ja kulttuuri är delaktighet och sambandet mellan delaktighet och konst- och kulturverksamhet som främjar hälsa och välbefinnande.

Delaktighetstemat har varit starkt framme i diskussionerna kring vård- och landskapsreformen. Institutet för hälsa och välfärd THL publicerade i slutet av 2017 ett arbetsdokument om vad som avses med delaktighet Mitä osallisuus on? - osallisuuden viitekehystä rakentamassa. På seminariet i Seinäjoki representeras Institutet för hälsa och välfärd av regionkoordinator Tanja Hirschovits-Gerz från Sokra-projektet för främjande av social delaktighet, som ska berätta om arbetet med att främja delaktighet och motverka fattigdom i Finland.

Karleby stads kulturdirektör Sampo Purontaus undersökte delaktighet i stadens kulturpolitiska planering i sin doktorsavhandling år 2008. På seminariet kommer han att tala om kulturell delaktighet och förebyggande av utslagning. I Vasa startade i början av 2018 Alvar-bildtelefontjänsten för äldre. Den kommer att presenteras av Sanna Keskikuru från Vasa stads Seniorcenter.  

Projektet Välfärd för kommuner över gränser II som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet i oktober 2016. För den lokala finansieringen av projektet ansvarar Södra Österbottens förbund, Österbottens förbund och Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK / KulturÖsterbotten).

Seminariet Osallisuus ja kulttuuri är gratis och kaffeservering ingår i programmet.

Programmet  (på finska)

Anmäl dig här senast tisdag 23.1.

Seminariet strömmas på nätet på adessen https://www.facebook.com/hyvinvointiakuntiinilmanrajoja/ 

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.