16.12.2019
Strategi ska driva på innovation och tillväxt

Österbotten behöver innovationer och förnyelse för att även i framtiden vara en framgångsrik region. Som stöd för förnyelsen görs nu en fyraårig strategi, Strategi för innovation och tillväxt i Österbotten 2019–2022, vilken landskapsstyrelsen diskuterade idag. Diskussionen fortsätter i januari.

Den bärande tanken i strategin är att landskapet behöver kontinuerliga satsningar på kompetensutveckling samt på forskning och utbildning såväl i företag, högskolor och universitet som inom den offentliga sektorn. Särskilt viktigt är att öka kunskaperna om digitalisering och ny teknik, exempelvis robotik och 3D-utskrift.

Strategin lyfter fram fyra prioriteringsområden, vilka förväntas skapa tillväxt och innovationer som gynnar flera branscher. Dessa fyra är 1) energiteknologi och systemlösningar för förnybar energiproduktion, 2) digitala lösningar på olika verksamhetsområden, 3) avancerade produktionsmetoder och automationsteknologi och 4) cirkulär ekonomi och koldioxidsnål ekonomi.

Första steget för att genomföra strategin blir att i samarbete mellan olika aktörer göra upp en vägkarta för respektive prioriteringsområde. När en samsyn om de konkreta åtgärderna under de närmaste åren är nådd är målet att också styra projektfinansiering till dem.

Skärm Näyttö.

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.