03.06.2020
Trafikinvesteringar i Jakobstadsnejden och GigaVaasa-området

I regeringens proposition till tilläggsbudget, som gavs den 2 juni, föreslås finansiering till flera objekt som är viktiga för Österbotten.

- Bron i Kållby på stamväg 68: fullmakt på 5 miljoner euro och 100 000 euro för år 2020.
- Förbättringar av den planskilda korsningen mellan riksväg 8 och stamväg 68 i Edsevö: fullmakt på 8,2 miljoner euro och 2,5 miljoner euro för år 2020.
- Planering av omkörningsfiler på riksväg 8 mellan Vasa och Karleby: 1 miljon euro för år 2020.
- Trafikförbindelser i GigaVaasa-området: 0,5 miljoner euro för år 2020.

 Följande finansieringsobjekt är också positiva för Österbotten:

- Inköp och utveckling av tjänster inom persontrafiken: 100 miljoner euro.
- Bidrag till kommuner för projekt som främjar gång- och cykeltrafiken, 43 miljoner euro.
- 30 miljoner euro för beläggningar och förbättringar av vägar.
- Förbättringar av riksväg 8 mellan Åbo och Björneborg.
- Förbättringar av riksväg 19 mellan Seinäjoki och Lappo.
- Reparationer av banan mellan Helsingfors och Tammerfors.
- Andra förbättringar i tågtrafiken.

– Vi har väntat länge på förbättringar av stamväg 68 och bron i Kållby, så vi kan vara nöjda. Pengarna för planeringen av omkörningsfiler är viktiga eftersom projekten inte kan verkställas utan planer som är i kraft. Statlig finansiering till GigaVaasa-området visar att projektet är viktigt för hela Finland, säger landskapsdirektör Kaj Suomela.

liikenne kuvituskuva

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.