30.11.2017
Välkommen på robotikseminarium 19.12

MoRo – utbildningssamarbetsprojektet inom modern robotik är ett samarbete mellan yrkeshögskolorna i Vasa, Tammerfors och Åbo. Projektets mål är att höja kunskapsnivån om nutida robotik vid läroinrättningarna och företagen och sänka tröskeln för att ta i burk ny robotteknologi.

Projektets avslutningsseminarium ordnas i Vasa 19.12.2017 kl. 12–16. Seminariet hålls på finska.

Seminariets program

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.