08.11.2017
Vasa stadsorkester tar emot över 1000 Konsttestare

Vasa stadsorkester har antagits som en del av det nationella Konsttestarna-projektet. För orkesterns del kulminerar projektet i fyra Konsttestarkonserter på Vasa stadshus den  8 och 9 november. Totalt 1040 åttondeklassister kommer till stadshuset från Vasa och grannkommunerna. De unga kulturkritikerna kommer att utvärdera den kulturupplevelse som orkestern bjuder på och rapportera om den på Konsttestarnas sidor.

Konsttestarna är ett storprojekt som är finansierat av Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden. Under tre år får alla landets åttondeklassister göra två konstinstitutionsbesök vid kulturobjekt. Sammanlagt 55 konstinstitutioner eller arbetsgrupper har tagits med i projektet. Sammanlagt kommer hela 65000 åttondeklassister och deras lärare att testa konst under läsåret 2017−18.

Projektet koordineras av förbundet för barnkulturcenter i Finland. Regional koordinator i Österbotten och mellersta Österbotten är Victoria Nylund från Barnkulturnätverket BARK.

Nyhetsbild konsttestarna taidetestaajat

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.